BIBLIOTEKA SZKOŁY PoDSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

ul. Zielona 41, 34-350 Węgierska Górka, tel/fax 338641417, email: spwg@vp.pl

Prezentacja projektu "Podręcznik? Sami zrobimy"

28 maja, w trakcie Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0, odbyła się publiczna prezentacja projektu "Podręcznik? Sami zrobimy!" opracowanego przez kółko biblioteczne. W części wstępnej koordynator całego programu, pani Jolanta Figat, przedstawiła ogólne zarysy przedsięwzięcia. Działania kółka bibliotecznego zostały udokumentowane za pomocą zdjęć oraz krótkiego filmu z wypowiedziami uczniów na temat realizacji programu "Szkoła z Klasą 2.0".

To, co się najbardziej podobało, to przede wszystkim wyszukiwanie informacji do podręcznika, zabawy z Google Maps i opracowywanie zadań na pomocą LearningApps. Najtrudniejsze dla uczniów było redagowanie Kodeksu 2.0 oraz tekstów w podręczniku.

W przyszłości uczestnicy programu chcieliby przygotowywać więcej filmów i innych materiałów multimedialnych. Zaproponowali również opracowanie Kodeksu 2.0 w prostszy (może obrazkowy) sposób.

W drugiej części festiwalu nastąpiła prezentacja stoiska Biblioteka z Klasą. Zostało ono podzielone na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła interaktywnego podręcznika. Zwiedzający mogli zapoznać się z zawartością poszczególnych rozdziałów i zmierzyć z zadaniami opracowanymi za pomocą aplikacji Learning Apps.

Druga część stoiska poświęcona była Wirtualnej wycieczce po Warszawie, czyli Zadaniu TIK realizowanemu w pierwszym semestrze. Szlak wędrówki obrazowała makieta z zaznaczonymi przystankami - obiektami do zwiedzania. Pamiątką z tej wycieczki stały się zdjęcia opracowane przez uczennice w programie GIMP i zaprezentowane na stoisku.

Wiktoria z Dominiką, uczennice odpowiedzialne za tę część przedsięwzięcia, stanęły na wysokości zadania! Starannie przygotowały się do swojego wystąpienia. Wykazały się dużą znajomością tematu, co można było zauważyć w trakcie odwiedzania stoiska przez poszczególne klasy. Pomagały (zwłaszcza najmłodszym uczniom) odnaleźć w podręczniku ciekawe (i możliwe do rozwiązania przy ich zasobie wiedzy) ćwiczenia. Cierpliwie odpowiadały maluchom na dociekliwe pytania na temat zdjęć:) Gratulacje, dziewczęta!

Prezentacja projektu "Podręcznik? Sami zrobimy"

28 maja, w trakcie Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0, odbyła się publiczna prezentacja projektu "Podręcznik? Sami zrobimy!" opracowanego przez kółko biblioteczne. W części wstępnej koordynator całego programu, pani Jolanta Figat, przedstawiła ogólne zarysy przedsięwzięcia. Działania kółka bibliotecznego zostały udokumentowane za pomocą zdjęć oraz krótkiego filmu z wypowiedziami uczniów na temat realizacji programu "Szkoła z Klasą 2.0".

To, co się najbardziej podobało, to przede wszystkim wyszukiwanie informacji do podręcznika, zabawy z Google Maps i opracowywanie zadań na pomocą LearningApps. Najtrudniejsze dla uczniów było redagowanie Kodeksu 2.0 oraz tekstów w podręczniku.

W przyszłości uczestnicy programu chcieliby przygotowywać więcej filmów i innych materiałów multimedialnych. Zaproponowali również opracowanie Kodeksu 2.0 w prostszy (może obrazkowy) sposób.

W drugiej części festiwalu nastąpiła prezentacja stoiska Biblioteka z Klasą. Zostało ono podzielone na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła interaktywnego podręcznika. Zwiedzający mogli zapoznać się z zawartością poszczególnych rozdziałów i zmierzyć z zadaniami opracowanymi za pomocą aplikacji Learning Apps.

Druga część stoiska poświęcona była Wirtualnej wycieczce po Warszawie, czyli Zadaniu TIK realizowanemu w pierwszym semestrze. Szlak wędrówki obrazowała makieta z zaznaczonymi przystankami - obiektami do zwiedzania. Pamiątką z tej wycieczki stały się zdjęcia opracowane przez uczennice w programie GIMP i zaprezentowane na stoisku.

Wiktoria z Dominiką, uczennice odpowiedzialne za tę część przedsięwzięcia, stanęły na wysokości zadania! Starannie przygotowały się do swojego wystąpienia. Wykazały się dużą znajomością tematu, co można było zauważyć w trakcie odwiedzania stoiska przez poszczególne klasy. Pomagały (zwłaszcza najmłodszym uczniom) odnaleźć w podręczniku ciekawe (i możliwe do rozwiązania przy ich zasobie wiedzy) ćwiczenia. Cierpliwie odpowiadały maluchom na dociekliwe pytania na temat zdjęć:) Gratulacje, dziewczęta!