BIBLIOTEKA SZKOŁY PoDSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

ul. Zielona 41, 34-350 Węgierska Górka, tel/fax 338641417, email: spwg@vp.pl

Aktualizacja regulaminu

W tym roku zmienił się nieco regulamin naszego programu. Mogą w nim uczestniczyć również pierwszoklasiści. Można również wybierać książki spoza listy, ale pod jednym warunkiem:

nie mogą to być lektury szkolne!

To chyba tyle nowości.

Gazetka przed biblioteką czeka na Wasze prace, więc startujemy!