BIBLIOTEKA SZKOŁY PoDSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

ul. Zielona 41, 34-350 Węgierska Górka, tel/fax 338641417, email: spwg@vp.pl

Zapraszamy do odwiedzin

eTwinning w bibliotece

Kółko biblioteczne

Czytamy na przerwie

Już czytaliśmy:

 • Opowieści z Krainy Potworów
 • Powrót do Krainy Potworów
 • Pan Toti i sprawa makaronu
 • Pan Toti i Robocik

Teraz czytamy:

 • Dziadek i niedźwiadek

Odwiedzają nas teraz

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Literatura popularnonaukowa

Literatura popularnonaukowa - upowszechnia wiedzę, przedstawia zagadnienia naukowe w sposób przystępny dla niespecjalistów. Dostarcza informacji o wydarzeniach, miejscach i postaciach prawdziwych (nie posiada fabuły).

APARAT NAUKOWY KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWEJ - ułatwia szybkie dotarcie do potrzebnych informacji. Tworzą go:

 • wstęp (przedmowa) - napisany najczęściej przez autora tekst wprowadzający czytelnika w treść książki, przedstawiający np.: okoliczności jej powstania, tłumaczący wykorzystane źródła lub metody badawcze,
 • spis treści,
 • przypis - objaśnienie lub uzupełnienie tekstu głównego umieszczone najczęściej u dołu strony lub na końcu rozdziału, oznaczone cyfrą lub znaczkiem *,
 • spis tablic, tabel,
 • spis map,
 • spis ilustracji
 • wykresy,
 • spis skrótów - podaje pełne brzmienie użytych w tekście skrótów,
 • indeks - alfabetyczny spis pojęć, nazwisk, miejsc pojawiających się w tekście, z podaniem stron, na których można je znaleźć,
 • bibliografia - uporządkowany spis dokumentów, najczęściej książek, z których korzystali autorzy publikacji.

Wydawnictwa informacyjne

Zawierają wiadomości z różnych dziedzin nauki i życia, opracowane w układzie umożliwiającym szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji. Dzielą się na:

WYDAWNICTWA INFORMACJI BEZPOŚREDNIEJ

- zawierają wiadomości faktograficzne z różnych dziedzin nauki i życia, wyjaśniają znaczenie pojęć, dostarczają bezpośrednio odpowiedzi na postawione pytanie. Należą do nich: słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe, monografie, przewodniki, książki telefoniczne i in.

WYDAWNICTWA INFORMACJI POŚREDNIEJ

- informują o tym, w jakim źródle można znaleźć potrzebna informację. Należą do nich bibliografie, katalogi bibliotek, katalogi księgarskie i wydawnicze.

Najpopularniejszymi wydawnictwami informacyjnymi są encyklopedie i słowniki.

ENCYKLOPEDIA - wydawnictwo informacyjne zawierające zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub jednej dziedziny, w układzie alfabetycznym lub rzeczowym.

Podział encyklopedii:

- ogólne - zawierają informacje ze wszystkich dziedzin wiedzy

- specjalne - zawierają wiadomości z jednej dziedziny wiedzy.

SŁOWNIK - zbiór wszystkich (lub dobranych według określonej zasady) wyrazów danego języka, z wyjaśnieniem ich znaczenia (w tym samym lub innym języku), uporządkowanych zwykle alfabetycznie.

Podział słowników:

- rzeczowe - podają informacje dotyczące pojęć z jednej dziedziny wiedzy

- językowe - zawierają i objaśniają wyrazy istniejące w danym języku. Rodzaje słowników językowych: ogólne, specjalne, przekładowe.