BIBLIOTEKA SZKOŁY PoDSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

ul. Zielona 41, 34-350 Węgierska Górka, tel/fax 338641417, email: spwg@vp.pl

Sukces naszego projektu eTwinning

Już od pięciu lat nasza szkoła uczestniczy w programie eTwinning i poprzez Internet współpracuje z placówkami z całej Europy. Po pierwszych sukcesach w 2009 i 2011r. przyszedł czas na następny.

W tym roku projekt „Let’s meet by a book” realizowany w bibliotece szkolnej zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nasz projekt eTwinning 2013 – IX edycja”.

Przedsięwzięcie to realizowane było w poprzednim roku szkolnym. Naszym partnerem była grupa młodzieży ze Słowenii, z miejscowości Litija.

Pierwszy etap prac polegał na wyborze książki, nad którą mielibyśmy pracować. W obu szkołach powstały listy książek, które uczniom wydawały się najciekawsze. Jedynym ograniczeniem była ich dostępność. Tak powstała wspólna lista, na którą głosowali uczniowie. Zwyciężył „Charlie i fabryka czekolady”.

Wokół książki w obu szkołach podjęto szereg działań. Ogromne emocje wzbudziło tworzenie pierwszego filmu animowanego. Pomysł tak się spodobał, że w ciągu jednego dnia, na przerwach, dziewczęta stworzyły plastelinowych bohaterów, po lekcjach powstała scenografia, a następnego dnia zakończono całą animację. Po niej powstała następna, już nieco lepiej technicznie przygotowana.

Najciekawszym etapem prac nad projektem była ekranizacja książki. Rozpoczęliśmy od stworzenia scenariusza. Treść książki została w nim  w znacznym stopniu zmieniona. Ograniczała nas ilość aktorów (grupa liczyła 11 osób) oraz możliwości techniczne. Dzięki temu, że zajęcia odbywały się w bibliotece, nie ograniczał nas lokal. Na kilka miesięcy zajęliśmy część czytelni, w której ustawialiśmy kolejne scenografie. W ich tworzeniu pomagali nam również uczniowie spoza kółka bibliotecznego.

Na tak przygotowanym planie rozpoczęliśmy kręcenie filmu. Prace trwały cztery miesiące. Powstał film, który do dzisiaj jest przez wszystkich wspominany.

Oprócz działań związanych z książką „Charlie i fabryka czekolady”, razem z partnerem, wydawaliśmy czasopismo online. Na jego łamach przedstawialiśmy siebie, swoje szkoły i miejscowości.

Szczególny moment nastąpił pod koniec realizacji projektu. W trakcie jednego ze spotkań zastanawialiśmy się nad tym, o czym – tak naprawdę – jest „Charlie i fabryka czekolady”. Padło wtedy wiele mądrych uwag. Podzieliliśmy się nimi z kolegami ze Słowenii i tak powstała wspólna książka „Charlie’s words of wisdom”.

Po raz pierwszy w projekcie przeprowadzono wideokonferencję za pośrednictwem skype’a. W jej trakcie wybrano logo i tytuł gazetki oraz książkę do wspólnego opracowywania. Krótkie powitanie przygotowane przez nas po słoweńsku spotkało się z aplauzem naszych partnerów. Oni zaskoczyli nas piękną wypowiedzią po polsku. Okazało się, że wśród nich jest Polak!

W trakcie wideokonferencji wylosowano również polsko – słoweńskie pary uczniów. Od tego momentu kontaktowali się oni już bezpośrednio za pomocą TwinSpace (profile i chat).

Projekt „Let’s meet by a book” okazał się najatrakcyjniejszym spośród realizowanych wcześniej w bibliotece szkolnej. Uczniowie zaangażowali się w niego w niespotykany dotąd sposób. Oprócz cotygodniowych spotkań, zostawali po lekcjach, przygotowywali materiały w domach. Poznawali tajniki tworzenia filmu animowanego, bawili się przy obróbce zdjęć, rozwijali wyobraźnię wymyślając alternatywne wersje książki. Dowiedzieli się również jak powstaje film fabularny. Podsuwali pomysły własnych rozwiązań, które później sprawdzane były w praktyce. Tylko dzięki ogromnemu wkładowi pracy uczniów można było zrealizować tak duży projekt.

Punktem kulminacyjnym była prezentacja projektu podczas apelu. Uczniowie całej szkoły mogli zobaczyć efekt końcowy tego, co wcześniej tylko podglądali w bibliotece.  Prezentacji materiałów towarzyszyły wybuchy śmiechu, a uczestniczki projektu zostały nagrodzone gromkimi  brawami.

eTwinning w szkolnej bibliotece

Od trzech lat nasza biblioteka realizuje projekty europejskie w ramach programu eTwinning, czyli współpracy szkół z różnych krajów za pomocą Internetu. Mamy już pierwsze sukcesy w konkursie "eTwinning w szkolnej bibliotece"!

2009 -  wyróżnienie dla projektu "Nasi przyjaciele z Europy - średniowieczny manuskrypt"

2011 - III miejsce dla projektu "Europejskie smoki"


W konkursach eTwinning obowiązuje roczny okres karencji dla nauczyciela, którego projekt został laureatem. Dlatego mierzymy już w 2013!Puszcza oczko

Pokaż swoją dobrą stronę

Od kilku lat miesięcznik "Biblioteka w Szkole" organizuje konkurs na stronę internetową biblioteki szkolnej lub pedagogicznej. Jury złożone z laureatów z poprzednich edycji oraz redaktora naczelnego czasopisma ocenia zgłoszone witryny. Podstawowe kryteria oceny strony to: wartość informacyjne i edukacyjna strony, technika i estetyka witryny oraz jej oryginalność. Nagrodzone strona może posługiwać się logo konkursu. Forma nagrody są również roczne prenumeraty czasopism "Biblioteka w Szkole i "Wszystko dla Szkoły".

W marcu 2010 r. laureatem konkursu została nasza witryna.