BIBLIOTEKA SZKOŁY PoDSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

ul. Zielona 41, 34-350 Węgierska Górka, tel/fax 338641417, email: spwg@vp.pl

Biblioteka z Klasą

Prezentacja projektu "Podręcznik? Sami zrobimy"

28 maja, w trakcie Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0, odbyła się publiczna prezentacja projektu "Podręcznik? Sami zrobimy!" opracowanego przez kółko biblioteczne. W części wstępnej koordynator całego programu, pani Jolanta Figat, przedstawiła ogólne zarysy przedsięwzięcia. Działania kółka bibliotecznego zostały udokumentowane za pomocą zdjęć oraz krótkiego filmu z wypowiedziami uczniów na temat realizacji programu "Szkoła z Klasą 2.0".

To, co się najbardziej podobało, to przede wszystkim wyszukiwanie informacji do podręcznika, zabawy z Google Maps i opracowywanie zadań na pomocą LearningApps. Najtrudniejsze dla uczniów było redagowanie Kodeksu 2.0 oraz tekstów w podręczniku.

W przyszłości uczestnicy programu chcieliby przygotowywać więcej filmów i innych materiałów multimedialnych. Zaproponowali również opracowanie Kodeksu 2.0 w prostszy (może obrazkowy) sposób.

W drugiej części festiwalu nastąpiła prezentacja stoiska Biblioteka z Klasą. Zostało ono podzielone na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła interaktywnego podręcznika. Zwiedzający mogli zapoznać się z zawartością poszczególnych rozdziałów i zmierzyć z zadaniami opracowanymi za pomocą aplikacji Learning Apps.

Druga część stoiska poświęcona była Wirtualnej wycieczce po Warszawie, czyli Zadaniu TIK realizowanemu w pierwszym semestrze. Szlak wędrówki obrazowała makieta z zaznaczonymi przystankami - obiektami do zwiedzania. Pamiątką z tej wycieczki stały się zdjęcia opracowane przez uczennice w programie GIMP i zaprezentowane na stoisku.

Wiktoria z Dominiką, uczennice odpowiedzialne za tę część przedsięwzięcia, stanęły na wysokości zadania! Starannie przygotowały się do swojego wystąpienia. Wykazały się dużą znajomością tematu, co można było zauważyć w trakcie odwiedzania stoiska przez poszczególne klasy. Pomagały (zwłaszcza najmłodszym uczniom) odnaleźć w podręczniku ciekawe (i możliwe do rozwiązania przy ich zasobie wiedzy) ćwiczenia. Cierpliwie odpowiadały maluchom na dociekliwe pytania na temat zdjęć:) Gratulacje, dziewczęta!

Prezentacja projektu "Podręcznik? Sami zrobimy"

28 maja, w trakcie Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0, odbyła się publiczna prezentacja projektu "Podręcznik? Sami zrobimy!" opracowanego przez kółko biblioteczne. W części wstępnej koordynator całego programu, pani Jolanta Figat, przedstawiła ogólne zarysy przedsięwzięcia. Działania kółka bibliotecznego zostały udokumentowane za pomocą zdjęć oraz krótkiego filmu z wypowiedziami uczniów na temat realizacji programu "Szkoła z Klasą 2.0".

To, co się najbardziej podobało, to przede wszystkim wyszukiwanie informacji do podręcznika, zabawy z Google Maps i opracowywanie zadań na pomocą LearningApps. Najtrudniejsze dla uczniów było redagowanie Kodeksu 2.0 oraz tekstów w podręczniku.

W przyszłości uczestnicy programu chcieliby przygotowywać więcej filmów i innych materiałów multimedialnych. Zaproponowali również opracowanie Kodeksu 2.0 w prostszy (może obrazkowy) sposób.

W drugiej części festiwalu nastąpiła prezentacja stoiska Biblioteka z Klasą. Zostało ono podzielone na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła interaktywnego podręcznika. Zwiedzający mogli zapoznać się z zawartością poszczególnych rozdziałów i zmierzyć z zadaniami opracowanymi za pomocą aplikacji Learning Apps.

Druga część stoiska poświęcona była Wirtualnej wycieczce po Warszawie, czyli Zadaniu TIK realizowanemu w pierwszym semestrze. Szlak wędrówki obrazowała makieta z zaznaczonymi przystankami - obiektami do zwiedzania. Pamiątką z tej wycieczki stały się zdjęcia opracowane przez uczennice w programie GIMP i zaprezentowane na stoisku.

Wiktoria z Dominiką, uczennice odpowiedzialne za tę część przedsięwzięcia, stanęły na wysokości zadania! Starannie przygotowały się do swojego wystąpienia. Wykazały się dużą znajomością tematu, co można było zauważyć w trakcie odwiedzania stoiska przez poszczególne klasy. Pomagały (zwłaszcza najmłodszym uczniom) odnaleźć w podręczniku ciekawe (i możliwe do rozwiązania przy ich zasobie wiedzy) ćwiczenia. Cierpliwie odpowiadały maluchom na dociekliwe pytania na temat zdjęć:) Gratulacje, dziewczęta!

 

 

Podręcznik? Sami zrobimy!

Projekt „Podręcznik? Sami zrobimy!” realizowany był z kółkiem bibliotecznym pracującym w trzech grupach. W ich skład wchodzili uczniowie klas 4 – 6. Uczniowie zastanawiali się nad pytaniem: czy potrzebne nam są podręczniki szkolne?

Jako konsultant, projekt wspierała nauczycielka przyrody – pani Jolanta Lubos. Dziękujemy!

Pracując nad projektem, uczniowie:

 • poszerzali swoją wiedzę.
 • rozwijali umiejętności korzystania z TIK,
 • samodzielnie wyszukiwali informacje w Internecie,
 • czytali ze zrozumieniem,
 • redagowali teksty, rozwijali umiejętności polonistyczne,
 • planowali swoją pracę,
 • współpracowali w grupie,
 • szanowali prawa autorskie,
 • bawili się.

W trakcie prac projektowych podjęli się stworzenia interaktywnego podręcznika.

Podczas pierwszego spotkania uczniowie zostali zapoznani z podstawą programową w zakresie przyrody. Po analizie treści, wybrali dział dla swojej grupy, a następnie podzielili się tematami. Jedynym kryterium wyboru były zainteresowania uczniów.

Przed przystąpieniem do opracowywania tematu, każda grupa została zapoznana z zasadami tworzenia mapy myśli. Przypomniano również o konieczności ochrony praw autorskich. Przy realizacji wcześniejszych zadań uczniowie poznali metody dokumentacji źródeł internetowych. Przy aktualnym dowiedzieli się, jak opisywać materiały z książek.

Po ustaleniu głównych etapów pracy nad projektem, dla każdej z grup zostały opracowane harmonogramy działań.

Pierwsze spotkanie poświęcone realizacji projektu dotyczyło zapoznania się z tematyką poszczególnych rozdziałów. Uczniowie decydowali, co będzie głównym źródłem informacji – książki, czy Internet. W zależności od podjętej decyzji dokonali przeglądu treści literatury lub zasobów sieci. Zgromadzone informacje zamieścili na swoich blogach. Ta – robocza – część pracy nie została opublikowana. Pełniła ona rolę notatnika i służyła:

 • uczniom do poznania tematu,
 • opiekunowi do sprawdzania postępów pracy, korygowania błędów i ewentualnego sugerowania zmian i uzupełnień.

Na swoich blogach uczniowie gromadzili również materiały multimedialne ilustrujące treści ich rozdziałów.

Niektórzy uczestnicy projektu, w trakcie dodatkowych zajęć w bibliotece, zdecydowali się samodzielnie wykonać i sfilmować lub sfotografować proste doświadczenia.

Najdłuższy i najtrudniejszy etap pracy dotyczył selekcji zgromadzonych informacji, a następnie redagowania treści.

Każda partia materiału musiała być zrozumiała dla autora rozdziału i napisana jego słowami. Uczniowie uczyli się, że popularne „kopiuj - wklej” w tym przypadku jest niedopuszczalne.

Końcowy etap redagowania tekstu poświęcony był opisowi ilustracji i porządkowaniu źródeł.

Podsumowaniem i jednocześnie utrwaleniem pracy było przygotowanie interaktywnych ćwiczeń na platformie LearningApps.org. Uczniowie zostali zapoznani z możliwościami platformy, a następnie przystąpili do tworzenia zadań związanych tematycznie z ich rozdziałami podręcznika. Praca nie przysporzyła im większych problemów i sprawiła dużo radości.

Projekt zostanie zaprezentowany w trakcie szkolnego Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0. Uczniowie przygotują stoisko, na którym przedstawią swój podręcznik. Opracują również materiały ilustrujące pracę nad całością programu. Część z nich zostanie przedstawiona w formie prezentacji, z pozostałych powstanie pamiątkowa tablica. Odwiedzający stoisko będą mogli poznać ciekawostki ze świata przyrody, obejrzeć przygotowane filmy i sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując interaktywne zadania. Projekt zostanie również zaprezentowany w opracowywanej aktualnie książce podsumowującej program Szkoła z Klasą 2.0 w Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górce.

Zwiedzamy Warszawę czyli nasze Zadanie TIK

W grudniu w ramach programu Szkoła z Klasą realizowaliśmy w bibliotece Zadanie TIK. Przyjęło ono formę miniprojektu zatytułowanego „Zwiedzamy Warszawę – wirtualna wycieczka”. Każda z czterech grup kółka bibliotecznego realizowała inne zadanie. Klasa 5b bawiła się głównie Mapami Google, 4b szukała warszawskich pomników, 4a wirtualnie zwiedzała Zamek Warszawski a 5a w połączeniu w 6b były naszą komórką finansową. Efekty naszej pracy można zobaczyć na naszym blogu

Biblioteka z Klasą

W ramach kółka bibliotecznego realizujemy od listopada program „Szkoła z Klasą”. Uczniowie pracują w trzech pięcio- sześcioosobowych grupach. Każda z nich spotyka się raz w tygodniu.

Na wstępie uczniowie zostali zapoznani z programem „Szkoła z Klasą”. Dowiedzieli się, że pierwszym zadaniem będzie stworzenie Kodeksu 2.0 wspólnego dla całego kółka. Jako platforma do pracy i komunikacji został założony blog - Nasza Szkoła z Klasą - do którego wszyscy uczniowie otrzymali dane dostępowe.

Znalazły się tam podstawowe informacje na temat programu i kodeksu. W pierwszym poście zamieszczono najważniejsze założenia netykiety, którą szczegółowo z uczniami omówiono.

Na podstawie opublikowanych na blogu materiałów, w ramach przygotowań do debaty, uczniowie mieli przeprowadzić sondaż wśród kolegów i rodziców i uzyskać odpowiedzi na postawione pytania. Zdobyte tą drogą wiadomości, poszerzone o własne wnioski, zostały umieszczone na blogach poszczególnych uczniów.

Debata miała przebieg etapowy. W dniach 24.11 – 1.12.2014 uczniowie opracowali w kilkuosobowych grupach (na podstawie przygotowanych wcześniej i zamieszczonych na blogu materiałów) swoje wersje kodeksu. Po analizie każdej z propozycji, 2 grudnia został stworzony Kodeks 2.0 kółka bibliotecznego.

Kodeks 2.0 kółka bibliotecznego

1. Uczymy się korzystając z programów komputerowych, encyklopedii (Wikipedii) i innych stron internetowych z informacjami. Zawsze podajemy źródła materiałów.

2. Nie podajemy swoich danych w Internecie. Gdy poczujemy się zagrożeni, zgłaszamy to rodzicom, nauczycielom i innym dorosłym.

3. Komunikujemy się z innymi poprzez telefon, portale społecznościowe, email.

4. Korzystamy z komputerów w klasach i bibliotece pod opieką nauczyciela i zgodnie z grafikiem (gdy jest wielu chętnych).

5. Pomagamy rodzicom, dziadkom i innym dorosłym korzystać z komputera i telefonu komórkowego.

6. Rozwijamy umiejętność czytania korzystając z ebooków i różnych ciekawych artykułów w Internecie. Opracowujemy materiały na interesujące nas tematy.

7. Poznajemy świat korzystając z Google Maps, szukając ciekawostek o świecie.

A tak pracowaliśmy nad kodeksem: