BIBLIOTEKA SZKOŁY PoDSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

ul. Zielona 41, 34-350 Węgierska Górka, tel/fax 338641417, email: spwg@vp.pl

Czytam

Czytam, bo lubię!

Program "Czytam, bo lubię" realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce od drugiego semestru roku szkolnego 2015/16.

Głównym celem programu jest rozwijanie czytelnictwa książek wśród dzieci i promowanie czytania, jako formy spędzania wolnego czasu.

Zasady uczestnictwa w programie

• udział w programie jest dobrowolny,

• uczestnikiem programu może zostać każdy uczeń od klasy pierwszej do trzeciej który zdecyduje się czytać i opracowywać książki,

• uczestnicy programu opisują książki, które nie są lekturami szkolnymi,

• każdy uczestnik powinien przeczytać i opracować, zgodnie z podanym wzorem, 4 książki w ciągu każdego roku szkolnego,

• wzory kart do opracowywania książek należy pobrać z biblioteki,

• wypełnione karty - oddane do biblioteki - zostaną zaprezentowane na gazetce bibliotecznej,

• uczeń może dołączyć do programu w dowolnym czasie, ale musi uzupełnić zaległe karty; ilość prac do wykonania oblicza się zgodnie ze wzorem: liczba lat uczęszczania ucznia do szkoły pomnożona przez 4 książki rocznie,

• uczeń dołączający do programu w późniejszym czasie opracowuje „zaległe” książki według zasad obowiązujących dla jego poziomu wiekowego,

• w każdym momencie uczestnik można zrezygnować z udziału w programie,

• udział w programie premiowany jest na zakończenie roku szkolnego dodatkową oceną z edukacji polonistycznej,

• na zakończenie klasy trzeciej uczestnik, który zaliczy cały program (opracuje 12 książek), otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową.

Karty do pobrania: