BIBLIOTEKA SZKOŁY PoDSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

ul. Zielona 41, 34-350 Węgierska Górka, tel/fax 338641417, email: spwg@vp.pl

Zapraszamy do odwiedzin

eTwinning w bibliotece

Kółko biblioteczne

Czytamy na przerwie

Czytaliśmy:

  • Sposób na Elfa
  • Dasz radę, Marcelko!
  • Przenosiny
  • Straszyć nie jest łatwo!
  • Wszystko zaczyna się od marzeń
  • Szczęśliwi czas liczą!

Teraz czytamy:

  • Jaś Wiadomy zmienia świat

Odwiedzają nas teraz

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Czytam

Czytam, bo lubię!

Program "Czytam, bo lubię" realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce od drugiego semestru roku szkolnego 2015/16. Uczestnikiem może zostać każdy uczeń od klasy drugiej począwszy. Udział w programie jest dobrowolny. Uczeń, poprzez wypełnienie karty książki, zachęca innych do jej przeczytania (lub odradza to).

Głównym celem programu jest rozwijanie czytelnictwa książek wśród dzieci i młodzieży i promowanie czytania, jako formy spędzania wolnego czasu.

Uczeń uczestniczący w programie:

• systematycznie czyta książki,

• potrafi sformułować o nich krótką opinię,

• rozwija swój język - wzbogaca słownictwo,

• uczy się ciekawie i wartościowo spędzać czas wolny

• rozwija wyobraźnię,

• buduje właściwy system wartości,

• rozwija zainteresowania

Zasady uczestnictwa w programie

• udział w programie jest dobrowolny,

• uczestnikiem programu może zostać każdy uczeń od klasy drugiej wzwyż, który zdecyduje się czytać i opracowywać książki,

• uczniowie podzieleni są na grupy wiekowe - dla każdej z nich opracowano inną listę książek; uczestnicy programu opisują książki ze swojej listy lub inne, które nie są lekturami szkolnymi,

• każdy uczestnik powinien przeczytać i opracować, zgodnie z podanym wzorem, 4 książki w ciągu każdego roku szkolnego,

• wzory kart do opracowywania książek należy pobrać z biblioteki,

• wypełnione karty - oddane do biblioteki - zostaną zaprezentowane na gazetce bibliotecznej,

• uczeń może dołączyć do programu w dowolnym czasie, ale musi uzupełnić zaległe karty; ilość prac do wykonania oblicza się zgodnie ze wzorem: liczba lat uczęszczania ucznia do szkoły (minus pierwsza klasa - dotyczy uczniów, którzy rozpoczęli program najpóźniej w roku szkolnym 2016/17) pomnożona przez 4 książki rocznie,

• uczeń dołączający do programu w późniejszym czasie opracowuje „zaległe” książki z listy – i według zasad - obowiązujących dla jego poziomu wiekowego,

• w każdym momencie uczestnik można zrezygnować z udziału w programie,

• udział w programie premiowany jest na zakończenie roku szkolnego:

◦ w klasach 1 – 3 dodatkową oceną z edukacji polonistycznej,

◦ w klasach 4 - 6 dodatkową oceną z języka polskiego,

• na zakończenie szkoły uczestnik, który zaliczy cały program (opracuje 20 książek), otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową.

Listy książek do opracowania:

Karty do pobrania: