BIBLIOTEKA SZKOŁY PoDSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

ul. Zielona 41, 34-350 Węgierska Górka, tel/fax 338641417, email: spwg@vp.pl

Zapraszamy do odwiedzin

eTwinning w bibliotece

Kółko biblioteczne

Czytamy na przerwie

Już czytaliśmy:

  • Opowieści z Krainy Potworów
  • Powrót do Krainy Potworów
  • Pan Toti i sprawa makaronu
  • Pan Toti i Robocik

Teraz czytamy:

  • Dziadek i niedźwiadek

Odwiedzają nas teraz

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

eTwinning 2015-16

Kodeks Młodej Damy i Młodego Gentlemana - podsumowanie projektu

W czwartek w bibliotece odbyło się spotkanie podsumowujące nasz projekt eTwinnig „Kodeks Młodej Damy i Młodego Gentlemana” połączone z NIESPODZIANKĄ.

Członkowie kółka bibliotecznego zaprosili swoje mamy i urządziliśmy, wprawdzie spóźniony, ale bardzo – mamy nadzieję – sympatyczny Dzień Matki.

Miłych gości w progach biblioteki witały dziewczęta ze słodkim poczęstunkiem. Następnie uczniowie wręczyli, przygotowane przez siebie, listy dla mam, w których wykorzystali teksty z „Listownika dla dzieci i młodzieży” (http://sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=5668&from=publication) Józefa Chociszewskiego. Język tych „laurek” pochodzi sprzed ponad stu lat, ale życzenia te mają dzisiaj ogromny urok.

Do każdego listu dołączona była różyczka wykonana na zajęciach w bibliotece.

Po przekazaniu życzeń nasi goście zapoznali się z przebiegiem projektu. Obejrzeli zdjęcia i filmy, a na koniec – obiecaną niespodziankę, czyli prezentację „Mama i Ja”. Sądząc z reakcji i późniejszych komentarzy, niespodzianka się udała:)

Spotkanie upłynęło w bardzo sympatycznej atmosferze. Bardzo dziękuję wszystkim Mamom za przybycie i ciepłe komentarze. Gorące podziękowania kieruję również do Babci Julki za przepyszne ciasto, które osłodziło nasze spotkanie.

Ponieważ obchody Dnia Matki przygotowywane były w tajemnicy, większość materiałów, które zaprezentowaliśmy naszym gościom nie została jeszcze opublikowana. Będą one pojawiać się stopniowo, na stronach biblioteki i naszej TwinSpace.

Staropolski savoir-vivre

Zanim zaczniemy poznawać zasady savoir-vivre’u obowiązujące obecnie, przenieśliśmy się w czasie i poświęciliśmy kilka spotkań obyczajom panującym na ziemiach polskich w XVII i XVIII, a następnie XIX wieku. Zapoznaliśmy się z fragmentami książki Zbigniewa Kuchowicza "Obyczaje staropolskie w XVII i XVIII wieku", a także materiałami znalezionymi w Internecie. Uczniowie klasy czwartej przygotowali ilustracje, które zeskanowali i opatrzyli komentarzami. Piątoklasistki nagrały krótkie scenki, a ich starsze koleżanki przeczytały fragmenty poradnika W. Galanta "Formy towarzyskie. Prawidła i wskazówki przyzwoitego zachowania się w różnych chwilach życia" znalezionego online: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=26466&from=FBC.

My się świetnie bawiliśmy! A jak Wam się podoba taki przewodnik?

Nasze profile na TwinSpace

Każdy projekt eTwinning otrzymuje własną przestrzeń w sieci – TwinSpace. Jest to miejsce, w którym każdy uczeń i nauczyciel (uczestnik projektu) ma swój profil. Na tej stronie umieszcza się wypracowane prze siebie materiały, korzysta z poczty, czatu, a od niedawna można organizować wideokonferencje.

Jedne z pierwszych zajęć uczniowie poświęcili na poznanie TwinSpace. Edytowali profile, wymieniali maile i bawili się na czacie.

Poznajmy się!

Nazbierało się trochę zaległości w dokumentowaniu naszej pracy. Chociaż wszystkie działania realizujemy zgodnie z harmonogramem:).

Ale po kolei…

Prace nad projektem rozpoczęliśmy od przygotowania prezentacji samych siebie. Bawiliśmy się na stronie tagxedo.com i stworzyliśmy chmury słów o tym, co lubimy i czego wolimy unikać:)

Zapraszamy do obejrzenia naszej pracy!

Następne zadanie polegało na zaprezentowaniu swojej szkoły. Ponieważ tradycyjne prezentacje już nam się trochę znudziły, przygotowaliśmy prezentację na wesoło. Zdjęcia szkoły przerobiliśmy na stronie befunky.com. Tak mogłaby wyglądać nasza szkoła:)

Kodeks młodej damy i młodego gentlemana

W styczniu rozpoczęliśmy realizację nowego projektu eTwinning „Kodeks młodej damy i młodego gentlemana”. Dotyczy on zasad savoir-vivre'u obowiązujących dawniej i dzisiaj. Realizowany jest w trzech szkołach. Oprócz naszej, biorą w nim udział: „Promienie" Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Fundacji Sternik Warszawa Zachód – Nadarzyn i Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu.

Planowany czas trwania projektu - cały rok szkolny.

Cele projektu

• poznanie zasad savoir-vivre'u

• zapoznanie uczniów z historią polskiej obyczajowości (przykłady ze źródeł historycznych)

• rozwijanie kompetencji językowych

• ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania konkretnych treści w tekście

• wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce (np.: list)

• poznanie różnych narzędzi TIK

Spodziewane rezultaty:

• wzrost wiedzy uczniów na temat zasad właściwego zachowania się w różnych sytuacjach,

• broszura z zasadami współczesnego savoir-vivre'u,

• filmowy pokaz mody,

• galeria listów,

• zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się ICT.

Harmonogram działań

Zapraszamy do śledzenia naszych działań na TwinSpace projektu!